نظارت, نکات طلایی و مهم

وظایف مهندس ناظر معماری

مهندس ناظر معماری، بی شک یکی از پر مسئولیت ترین مهندسین ناظر ساختمان می باشد که وظایف آن به شرح زیر و طبق مراحل ساختمانی بیان شده است.

نکته مهم: بعضی از وظایف مهندس ناظر معماری، با مهندس ناظر سازه و نقشه برداری هم پوشانی دارد.

مرحله اول قبل از شروع عملیات ساختمانی:

1) کنترل نقشه های معماری و مطابق آن ها با پروانه ساختمانی صادر شده 

2) کنترل شیب طولی و عرضی زمین مطابق با نقشه های معماری

3) کنترل ابعاد خاکبرداری، سطح اشغال، عقب نشینی، حد اصلاحی، درختان موجود و مطابقت آن ها با نقشه ها و پروانه ساختمانی

4) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای پروژه های دارای شناسنامه فنی بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مرحله دوم در زمان اجرای عملیات ساختمانی:

مرحله خاکبرداری و فونداسیون:

1) کنترل عمق خاکبرداری 

2) کنترل ترازهای ارتفاعی فونداسیون با توجه به مقدار کف سازی در نظر گرفته شده در نقشه های مصوب معماری

3) کنترل جانمایی ستون ها، دستگاه پله و چاه آسانسور خصوصا به جهت حذف پارکینگ قبل از بتن ریزی فونداسیون

4) کنترل مجدد طول و عرض ساختمان (سطح اشغال) قبل از بتن ریزی فونداسیون

5) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  (جداول 11 تا 3-11) متناسب با مرحله ساختمانی 

مرحله اسکلت بندی (در مورد سازه های فلزی) :

1) کنترل ارتفاع طبقات مطابق با نقشه های معماری

2) کنترل ابعاد نورگیرها با احتساب ضخامت نازک کاری

3) کنترل ابعاد راه پله، چاله آسانسور، شیب شمشیری پله و همچنین کدهای ارتفاعی راه پله و پاگردها مطابق با نقشه های معماری مصوب

4) کنترل مجدد طول و عرض ساختمان (سطح اشغال)

5) کنترل ابعاد دهانه رمپ ها، مسیر حرکت و چرخش اتومبیل و هم چنین شیب رمپ

6) کنترل محل داکت های تاسیساتی به جهت جلوگیری از تخریب سقف در آینده و عدم بتن ریزی آن ها

7) کنترا محل مهاربندها و یا دیوارهای برشی به جهت عدم تداخل با بازشوهای نقشه های مصوب معماری

8) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  (جداول 11 تا 3-11) متناسب با مرحله ساختمانی 

مرحله اجرای سقف ها:

1) کنترل ارتفاع طبقات مطابق با نقشه های مصوب

2) کنترل ابعاد نورگیرها، آسانسورها و تمامی بازشوها با احتساب ضخامت نازک کاری

3) کنترل پیش بینی تمهیدات مناسب برای اجرای سقف کاذب در صورت لزوم و طبق نقشه نازک کاری (مثل میلگرد انتظار)

4) کنترل شیب شمشیری پله قبل از بتن ریزی سقف ها

5) کنترل ابعاد دهانه رمپ ها، مسیر حرکت و چرخش اتومبیل و هم چنین شیب رمپ

6) کنترل محل داکت های تاسیساتی به جهت جلوگیری از تخریب سقف در آینده و عدم بتن ریزی آن ها

7) کنترا محل مهاربندها و یا دیوارهای برشی به جهت عدم تداخل با بازشوهای نقشه های مصوب معماری

8) کنترل مقدار پیشامدگی (بیرون زدگی) و ارتفاع آزاد کنسول ها نسبت به معابر

9) کنترل درز انقطاع

10) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای پروژه های دارای شناسنامه فنی بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مرحله سفت کاری:

1) کنترل درز انقطاع و عدم دیوارچینی داخل درز

2) کنترل اجرای وال پست مطابق با پیوست ششم استاندارد 2800

3) کنترا مصالح و اخذ استاندارد اجباری و یا گواهینامه فنی در صورت لزوم (مثل عایق صوتی و حرارتی)

4) کنترل نقشه های اجرایی با نقشه های مصوب معماری از لحاظ جانمایی فضاهای داخلی، ابعاد و…

5) کنترل مجدد سطح اشغال در این مرحله

6) کنترل ضخامت دیوارها مطابق با نقشه های فاز 2 معماری و مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

7) کنترل اجرای صحیح دیوارهای خارجی مثل عدم اتصال به سقف، عدم هشت گیری بین دیوار خارجی و داخلی و …

8) کنترل دیوارهای بین واحدها از لحاظ عایق صوتی، امتداد تا بتن سقف (با فاصله حداقل 2.5 سانتیمتری) و..

9) کنترل مقدار بیرون زدگی نما (بیرون زدگی بیش از ده سانتیمتر باید شاسی کشی نما طبق نظر محاسب انجام گردد).

10) کنترل نصب و مهار درب و پنجره مطابق با پیوست ششم استاندارد 2800 و نقشه های فاز 2 معماری

11) کنترل داکت های تاسیساتی به لحاظ جلوگیری از تخریب دیوارها جهت عبور لوله

12) کنترل کروم بندی و شیب بندی بام طبق نقشه های مصوب معماری و هم چنین مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

13) کنترل زیر سازی پشت بام به جهت اجرای فضای سبز (روف گاردن)

14) کنترل اجرای دیوارهای محافظ اطراف لوله های تاسیساتی بام

15) کنترل ارتفاع جان پناه بام، اکابه پنجره ها و هم چنین جان پناه تراس ها

16) کنترل عایق رطوبتی سرویس ها، آشپزخانه، بام و به طور کلی مکان های لازم جهت عایق کاری

17) کنترل عایق حرارتی و صوتی دیوارهای خارجی و کف طبق اول و سقف آخر مطابق با نقشه های مصوب و مباحث چهارم، هجدهم و نوزدهم

18) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای پروژه های دارای شناسنامه فنی بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مرحله نازک کاری:

1) کنترل استاندارد مواد و مصالح ساختمانی در مرحله نازک کاری مثل استاندارد گچ، کاشی، سرامیک و….

2) کنترل نمای ساختمان مطابق با نقشه های مصوب کمیته نما و معماری از لحاظ طرح کلی، مصالح و نوع اجرا

3) کنترل عدم رویت تاسیسات در نمای ساختمان و عدم لطمه به نماهای داخلی و خارجی

4) کنترل اسکوپ سنگ نما

5) کنترل نرده ها، جان پناه ها و استحکام آن ها

6) کنترل پوشش درز انقطاع با مصالح انعطاف پذیر

7) کنترل قرنیز و آبچکان پنجره و جان پناه ها

8) کنترل نهایی کلیه ابعاد ها مثل ابعاد پلکان، نورگیر، آسانسور، لابی، پارکینگ ها و ….

9) کنترل محوطه و فضای سبز مطابق با نقشه های مصوب معماری

10) کنترل ابعاد، جنس و جهت بازشو ها و درب ها مطابق با نقشه ها مثل درب دودبند راه پله

11) کنترل ضوابط معلولین مطابق با نشریه 246

12) کنترل سرویس های بهداشتی و جهت آن (مخالف قبله)

13) کنترل صندوق پستی، نمایشگر تصویری مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

14) کنترل شیب تمام شده رمپ، ارتفاع و دهانه ورودی پارکینگ، جنس مصالح کف و ….

15) کنترل سقف های کاذب در انطباق با نقشه های مصوب و جدول نازک کاری (در صورت وجود)

16) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای پروژه های دارای شناسنامه فنی بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

مرحله سوم در زمان اتمام عملیات ساختمانی:

1) کنترل نهایی تمامی موارد تا رفع آنها در صورت امکان مخصوصا در مورد موارد ایمنی 

2) اخذ تاییدیه آسانسور

3) کنترل نقشه ازبیلت معماری و مطابقت آن با اجرا

4) تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای پروژه های دارای شناسنامه فنی بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

در صورت ابهام و یا سوال، حتما در قسمت نظرات ما را در جریان قرار دهید.

تذکر مهم :

تمامی موارد بالا به صورت فیلم و با اشاره به بند های مقررات ملی ساختمان، در پک ناظر مسلح به صورت مفصل و کامل شرح داده شده است.

نوشته های مشابه

12 دیدگاه در “وظایف مهندس ناظر معماری

 1. ناشناس گفت:

  عالی بود خدا قوت
  بی زحمت وظایف مهندس ناظر سازه و نقشه برداری و مشترکات رو هم بیان کنید

 2. محمد گفت:

  ممنون از زحمات شما⚘

  1. مرسی مهندس جان زنده باشید

 3. 9133069432 گفت:

  سلام مهندس جان
  ممنون از زحمات شما
  پاینده باشید

  1. سلام مرسی زنده باشد

 4. محمد گفت:

  خدا قوت خسته نباشید مهندس جان 🌹

  1. ممنون مهندس محمد زنده باشید

 5. یاسین ولدی گفت:

  براستی و بدون مبالغه پک بینظیر . اموزش عالی . مطالب کامل و زحماتتون شایان تقدیر است ( تمامی دست اندرکاران تهیه پک )

  1. ممنون مهندس ولدی عزیز زنده باشید. مرسی که نظرتون رو برای ما فرستادین.

 6. میثم ذوالفقاری گفت:

  بسیار عالی

  1. سلامت باشید مهندس جان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *