نظارت

در این بخش با وظایف مهندسین ناظر در ساختمان در مراحل مختلف اسکلت، سفت کاری و .. آشنا میشید.

اجرا

در این قسمت نکات مهم اجرای ساختمان های فولادی و بتنی به زبان ساده بیان میشه.

نقشه خوانی

در این قسمت، نقشه های فاز دو با جزئیات کامل، دقیق و به زبان ساده بیان شده.

مقررات ملی، استانداردها و ...

در این بخش، مباحث مقررات ملی ساختمان، نشریه ها و استانداردهای مهم برای دانلود قرار داده شده.