نقشه خوانی و خطاهای اجرایی سقف تیرچه بلوک

در فیلم انتهای صفحه با موارد زیر آشنا خواهید شد: نقشه خوانی سقف تیرچه بلوک شامل تیرها، تیرچه ها و ژوئن برخی از اشکالات اجرایی ر...

ادامه مطلب

نقشه خوانی فاز 2 ستون های فلزی رایج در بازار با جزئیات کامل

ستون های فلزی پر کاربرد در بازار کار معمولا چه مقاطعی می باشند؟ در حال حاضر برای ساخت ستون ها بیشتر از مقاطع قوطی شکل (باکس)، اچ شکل و...

ادامه مطلب