میلگردهای زنگ زده قابل قبوله یا تعویضش کنیم؟

آرماتور یا میلگرد زنگ زده رو چیکار کنیم؟ طبق آیین نامه بتن ایران(آبا) بند 4-3، رویه آرماتورها باید بدون زنگ و پوستگی باشد و در صورت...

ادامه مطلب

کنترل حیاتی سقف تیرچه بلوک قبل از بتن ریزی

یکی از کنترل های بسیار مهم و ضروری سقف تیرچه بلوک، کنترل تمیزی سقف قبل از بتن ریزی می باشد. متاسفانه در خیلی از موارد، خرده یونولی...

ادامه مطلب

اجرای درست و اصولی جان پناه مطابق با مبحث چهارم

چرا اجرای درست نرده و جان پناه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ با توجه به اینکه این مسئله مستقیما با جان مردم در ارتباط بوده و تعداد...

ادامه مطلب