قبل از امضا برگه شروع عملیات ساختمانی این موارد رو چک کن

کنترل های مهم قبل از تایید شروع عملیت ساختمانی توسط مهندسین ناظر: اولین اینکه ناظر هماهنگ کننده برگه شروع به کار را باید امضا کند و...

ادامه مطلب

کنترل عایق صوتی و حرارتی در دیوارچینی توسط مهندس ناظر

کدوم یک از مهندسین ناظر باید عایق دیوارها رو چک کنه؟ در کارهای چهار ناظره و پنج ناظره، کنترل عایق صوتی و حرارتی دیوارها، بر عهده ی مهن...

ادامه مطلب

مهندسین ناظر سازه و معمار در اجرای وال پست چه وظیفه ای دارند؟(با ارائه سند)

بعد از ابلاغ نامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفکیک وظایف مهندس ناظر سازه و معمار، خیلی از ابهامات در این خصوص بر طرف شد ولی باز هم همچ...

ادامه مطلب