نکات طلایی و مهم

استفاده از بشکه ممنوع

جایگاه کار در ساختمان سازی

جایگاه کار در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی بسیار مورد توجه بوده چرا که بسیاری از حوادث ساختمانی به علت ناایمن بودن همین جایگاه کار می باشد.

استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع یا مجاز؟

20211120_160501

طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع می باشد.

کنترل جایگاه کار باید توسط کدامیک از مهندسین ناظر انجام گردد؟

در بیشتر پرونده های قضایی، برای کنترل ایمنی، مرحله ساختمانی مد نظر قرار می گیرد.
مثلا در مرحله سفت کاری، کنترل ایمنی باید توسط ناظر معماری و هماهنگ کننده و در مرحله اجرای اسکلت، کنترل ایمنی باید توسط ناظر سازه و هماهنگ کننده انجام گردد.

البته توصیه میگردد تمامی مهندسین ناظر در مراحل مختلف در صورت عدم رعایت موارد ایمنی، موارد را به ناظر هماهنگ کننده اطلاع داده تا ایشان در گزارشات مرحله ای به شهرداری، عدم رعایت ایمنی را متذکر گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *