مهندسین ناظر سازه و معمار در اجرای وال پست چه وظیفه ای دارند؟(با ارائه سند)

بعد از ابلاغ نامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفکیک وظایف مهندس ناظر سازه و معمار، خیلی از ابهامات در این خصوص بر طرف شد ولی باز هم همچ...

ادامه مطلب