کنترل عایق صوتی و حرارتی در دیوارچینی توسط مهندس ناظر

کدوم یک از مهندسین ناظر باید عایق دیوارها رو چک کنه؟ در کارهای چهار ناظره و پنج ناظره، کنترل عایق صوتی و حرارتی دیوارها، بر عهده ی مهن...

ادامه مطلب