نقشه خوانی و خطاهای اجرایی سقف تیرچه بلوک

در فیلم انتهای صفحه با موارد زیر آشنا خواهید شد: نقشه خوانی سقف تیرچه بلوک شامل تیرها، تیرچه ها و ژوئن برخی از اشکالات اجرایی ر...

ادامه مطلب

همه چیز در مورد کلاف عرضی یا ژوئن یا تای بیم یا پوتر مخفی

چرا از کلاف میانی استفاده می کنیم؟ برای عملکرد یکپارچه کل سقف با هم و اتصال تیرچه ها، از کلاف عرضی استفاده میشه و عملا کلاف عرضی کل تی...

ادامه مطلب