میلگردهای زنگ زده قابل قبوله یا تعویضش کنیم؟

آرماتور یا میلگرد زنگ زده رو چیکار کنیم؟ طبق آیین نامه بتن ایران(آبا) بند 4-3، رویه آرماتورها باید بدون زنگ و پوستگی باشد و در صورت...

ادامه مطلب