درباره من...

محمد هادی بهمن آبادی هستم

بازرس نظام مهندسی استان تهران و دارای پروانه اشتغال پایه دو در زمینه طراحی، نظارت و اجرا

در حدود 10 سال هست که در زمینه های مختلف ساختمانی فعالیت می کنم و حالا چند سالی میشه که با توجه به مسائل و مشکلات مهندسین ناظر تصمیم گرفتم به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت کنم و با قرار دادن مطالب و فیلم های آموزشی، همکاران خودم رو با حقوق مهندسی، اشکالات اجرایی، نحوه گزارش نویسی و بندهای مهم مقررات ملی ساختمان آشنا کنم.